Thanh toán – Payment method

VCB: 0291002355363 – TRAN NGOC SON – Gia Lai.

ACB: 134545199 – TRAN NGOC SON – PGD Ngô Tất Tố, HCM.

Techcombank: 19028706485018 – TRAN NGOC SON – TPHCM.

Timo/Bản Việt: 8007041087584

TPBank: khenphim

WMZ: Z472969656215

PM: U1543208

Nội dung chuyển tiền: số điện thoại hoặc username Facebook của bạn

BTC: bc1qksz675qmmu63qfmelf9lk8ndhmeuf83g4r2ww3

LTC: ME7KX4UZG7qeVhR56DkHHTt54uEd47cBWy