Posted inDịch vụ số

PHÍ DỊCH VỤ

Vui lòng chi phí với tỉ giá 23500 để ra tiền VND. WEB/VPS HOSTING: Cài đặt SSL trên hosting dùng Cpanel: $20/site (chưa bao gồm phí chứng chỉ SSL). Cài đặt VPSSIM + tối ưu + thiết lập bảo mật cơ bản: $25/VPS. Cài đặt và hướng dẫn sử dụng cơ bản MyBB: $70/forum (KHÔNG […]