PHÍ DỊCH VỤ

Bảng giá này sử dụng đơn vị USD để ngắn gọn, chúng tôi chỉ nhận thanh toán bằng VND, vui lòng chi phí với tỉ giá 24000 để ra tiền VND. WEB/VPS HOSTING: Cài đặt SSL trên hosting dùng Cpanel:…