Bảng giá dịch vụ shared hosting

Bảng giá sau đây áp dụng cho dịch vụ shared hosting có data center tại Hong Kong, tốc độ tải trang nhanh như hosting trong nước.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

GÓI TIÊU CHUẨN

160.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

10 GB dung lượng lưu trữ (ổ SSD)

Không giới hạn domain

Không giới hạn email

Không giới hạn số lượng database

Miễn phí SSL cho tất cả các domain trong gói

Bảo vệ khỏi mã độc

Hỗ trợ PHP từ 5.6 đến 8.1

Dịch vụ SMTP để gửi notification email

Hỗ trợ memcached hoặc Redis cache, giúp tăng tốc site

GÓI DOANH NGHIỆP

250.000đ/tháng

Thanh toán tối thiểu 12 tháng

KHÔNG GIỚI HẠN dung lượng lưu trữ (ổ SSD)

Không giới hạn domain

Không giới hạn email

Không giới hạn số lượng database

Miễn phí SSL cho tất cả các domain trong gói

Bảo vệ khỏi mã độc

Hỗ trợ PHP từ 5.6 đến 8.1

Dịch vụ SMTP để gửi notification email

Hỗ trợ memcached hoặc Redis cache, giúp tăng tốc site